Skip to main content

Dyk ned i den vestlige Østersøs specielle miljø

Herunder finder du en kommenteret kortfilm der er udarbejdet i projektet UNDINE. Den kan anvendes frit til uddannelsesforløb der beskæftiger sig med livet i Østersøen og miljøforhold. Den findes både med dansk og tysk tale og engelske undertekster kan vælges til. Den korte film sætter fokus på to levesteder der ofte findes nær stranden; sandbunden og havet ålegræs og fortæller om de særlige levevilkår der findes her. "Livet i sandbund og enge af ålegræs" kan downloades i Materiale-download.

Livet i sandbund og enge af ålegræs

Hvem ville have troet det? Et dyk i det lave vand i Østersøen afslører en masse forskellige livsformer på den tilsyneladende golde sandjord og de forskellige planter og dyr der gemmer sig i den frodige havgræsenge. Men truslerne imod disse naturtyper er også præsenteret.