Skip to main content

Neddykket i Østersøens habitater

Under en enkel dykker- eller snorkeltur støder man for det meste på forskellige habitater og bofællesskaber, som griber ind i hinanden. De her nævnte film i lang eller kort udgave belyser hvert enkelt levested og giver eksempler på de typisk forekommende arter. Når Materialet-downloades, kan alle film hentes separat.