Levende Østersø – forandringernes hav

Østersøen er særlig i forhold til alle have i verden. Hvorfor? Fra dens opståen som issmeltehav i den grå fortid har den været udsat for en vedvarende forandring. En gang ferskvandssø, en anden gang brakvandsrandhav, det stiller store krav til tilpasningsevnen hos de levende organismer, som bor der. Og de har i årtier vist en forbløffende modstandsdygtighed over for de stærke belastninger, som mennesker udsætter dem for.

Allerede for lang tid siden blev Østersøen brændemærket som værende død. Den var kun noget grønt, uklart slam uden liv. Og sådan så det også ud i lang tid. Nogle menneskeskabte miljøbetingelser har forbedret sig siden da og har givet Østersøen et pusterum. Spørgsmålet er nu, hvordan dette havs fremtid ser ud. Har denne pause kun udsat døden, eller kan Østersøen stadig reddes?

Der er stadig meget at gøre, når man for eksempel tænker på de store mængder af forurenende stoffer og næringsstoffer, som forgifter de levende organismer og fratager dem den ilt, som de skal indånde. Dertil kommer støjbelastningen, fiskeriet og meget andet.

Men der er alligevel stadig vidunderligt smukke levesteder og deres beboere i den hemmelighedsfulde verden under vandet, som begrunder enhver anstrengelse for at redde Østersøen som et fælles levested. Det er stadig ikke for sent, det kan stadig lade sig gøre – med hjælp fra os alle!

I denne rubrik findes oplysninger om Østersøens opståen, om truslerne og om de fredede områder.