Snorkeltilbud I den vestlige Østersø

Med UNDINE II projektet kan man lære den fascinerende undervandsverden i den tyske og den danske del af Østersøen at kende. Der etableres flere snorkelvogne udstyret med våddragter, masker, snorkler mv. til undervandsudflugter. Snorkelturene giver gæsterne oplevelser i den fantastiske verden under havets overflade med dens spændende flora og fauna på ålegræsenge og stenrev. Grupper med både børn og voksne kan allerede nu melde sig til guidede snorkelture.

Tyskland

Den tyske trailer administreres af turistbureauet Tourismus-Agentur Lübecker Bucht og benyttes i sommermånederne til særlige snorkelkurser. Traileren udlejes også til kvalificerede dykkerguider. Miljøhuset i Neustädter Bucht tilbyder ligeledes snorkleture.

Danmark

Den danske trailer benyttes i sommerferien af Avnø Naturcenter men den opstilles også ved andre kyster. I UNDINE II tilføjes yderligere to snorkeltrailere; en hos GeoCenter Møns Klint og en i Det Sydfynske Øhav

Lærerige undervandsstier

I Kalvehave og på campingpladsen Ore Strand har man indviet to snorkel-undervandsstier, som skal rette snorkeldykkernes blik mod Østersøens særlige dyreliv og dyrenes levesteder. En sæl af keramik starter med at vise vejen frem. De fast forankrede informationsplancher i fladvandsområderne, der markeres med bøjer, kan læses fra vandoverfladen; undervejsstierne for snorkeldykkere er derfor egnet både til nybegyndere og øvede.