Kort over dykkerpladser

På grund af den store mangfoldighed af livsrum og arter samtidigt med den gode tilgængelighed er dykkerpladserneSteinwall og Steinfeld i Lübecker Bucht populære dykkerpladser. I sommeren 2013 er begge pladser blevet kortlagt af en gruppe frivillige dykkere fra dykkerskolen TaMOs af forbundet TLV-SH. Kortene, der er blevet udviklet ud fra resultaterne af denne dykning, giver nu et fint overblik for snorklere og dykkere. Begge kort kan downloades ved at klikke på billedet.

Dykkerplads „Steinwall“ i Neustadt (Holsten)

I begyndelsen af 70erne blev der etableret en ca. 300 m lang stenmole parallelt med kysten ude i vandet i en dybde på 4–5 meter ved den nuværende BUND-Umwelthaus Neustädter Bucht. Molen skulle stabilisere stranden ved den daværende badeanstalt. Nu er molen vokset til, og snorklere og dykkere kan opleve mange af havets dyr og planter, der typisk lever i Østersøen. Havkarusser, kutlinger, ulke, søstjerner, strandkrabber og blåmuslinger samt forskellige grøn- og brunalger er flyttet ind. Foran og bag ved molen spreder ålegræs sig, og det lokker kutlinger og hundestejler samt forskellige snegle og krabber til. Men også den omliggende sandbund gemmer mere end man først tror.

Dykkerplads „Steinfeld“ i Scharbeutz

Hvis man dykker ned i nærheden af „Ostsee-Therme“, kan man få øje på en række typiske levesteder: På sandbunden kan man iagttage skrubber, sandkutlinger og rejer, og 200 m længere væk ses meget tætbevoksede områder med ålegræs, hvor der lever endnu flere dyr. Med lidt held kan man, udover tangsnarre, tangnåle og tanglus, også få øje på en ung stenbider, der hygger sig på græshalmene. Et par tag med svømmefødderne, i en vanddybde på 8 til 9 m kommer man til et område med sten, hvor vandreblokke ligger spredt omkring. Det kan godt betale sig at på på jagt efter stenbidere, som passer på deres afkom. Hele året kan man se havboere, der lever på den hårde bund, såsom grøn-, rød- og brunalger, strandkrabber, havkarusser og ål.